۱۳۹۶-۱۰-۱۸
اگر هنوز گرفتار مدرسه و دانشگاه هستید...

اگر هنوز گرفتار مدرسه و دانشگاه هستید…

جیم ران زمانی گفته بود: آموزش رسمی، شما را به درآمد می‌رساند؛ اما خودآموزی، شما را به ثروت می‌رساند. با در نظر گرفتن اینکه جیم ران این جمله را سال‌ها پیش...