۱۳۹۶-۰۱-۱۹

مهم‌ترین ابزار کار نویسنده و شاعر چیست؟

تکۀ زیر از گفته‌های کلیدی و مهم احمد شاملو است که برای من بسیار آموزنده و ارزشمند بود و تصمیم گرفتم تا آن را با شما به اشتراک بگذارم...