۱۳۹۵-۰۵-۱۹

دیدی گفتم؟!

فکر می‌کنم از احمد حلت یاد گرفتم که «دیدی گفتم» را هرگز به زبان نیاورم. اتفاق‌های مثبتی هم افتاد . دیدی گفتم جمله‌ای ضد رابطه است. جاهایی زیادی بوده که از فرط گفتن دیدی گفتم در حال انفجار بوده‌ام، اما نگفته‌ام. چه خوب ‌می‌شود اگر به حذف دیدی گفتم از دامنه‌ی جملاتمان را جدی‌تر بگیریم: اگر کسی در ازدواجش شکست خورد با افتخار جار نزنیم: دیدی گفتم. اگر کسی علیرغم پیشگویی‌های داهیانه‌ی ما،‌ کسب و کارش ورشکست شد، ‌از گفتن دیدی گفتم صرف نظر کنیم. اگر کسی بر خلاف توصیه‌های ما عمل کرد و در انتخاب رشته‌اش شکست خورد نگوییم: […]