۱۳۹۶-۰۴-۲۶

اثر انگشت شما چه شکلی است؟

باید خاک‌وخلی را که سال‌های سال تربیت و تحصیل و جامعه روی ذهنمان نشانده کنار بزنیم. باید باورهای کهنه و کلیشه‌ها را کنار بزنیم و مثل بیرون کشیدن الماس از دل سنگ‌ها...