۱۳۹۶-۰۱-۱۶

بهترین داستان‌نویس زندۀ ایران

نمی‌شود شیفتۀ کلمه‌ها باشی و نویسندۀ رود راوی را دوست نداشته باشی. به گمانم بهترین نویسندۀ حال حاضر ایران ابوتراب خسروی است. همیشه کنار تختم یکی از کتاب‌های او را دارم. اگر کسی واقعاً عزم یادگرفتن فارسی درست و افزایش دامنۀ واژگانش را دارد نباید مطالعۀ آثار ابوتراب را از دست بدهد. نویسندۀ جوان اگر صد بار هم از روی آثار ابوتراب رونویسی کند، ضرر نکرده که بسیار عمیق‌ترشده و طعم نثر هنرمندانه را چشیده. او دربارۀ نوشتن نسخۀ اول داستان‌هایش می‌گوید: «داستان را که می‌نویسم، معمولاً اولین نسخه از داستان نوشته شده، به طور باورنکردنی‌ای افتضاح خواهد بود. این […]