۱۳۹۵-۱۱-۰۷

روان‌نویس‌درمانی!

یونی پین، نوعی راپید یک بار است که در ویتام ساخته می‌شود. اگر به طور مداوم از آن استفاده کنید، طی یک یا دو هفته، قبل از اینکه جوهرش به اتمام برسد، نوکش ساییده می‌شود. راپید یونی پین هم برای طراحی و تصویرسازی مفید است، هم برای نوشتن. وقتی راپیدم تمام می‌شود، پنداری گربه‌ای هستم که سیبیلش را زده‌اند. بنابراین همیشه سعی می‌کنم چند تایی یونی پین توی کیفم داشته باشم. وقتی با راپید یونی پین می‌نویسم سرعتم بیشتر می‌شود و جریان روان جوهر قلم باعث می‌شود به سختی از نوشتن دل بکنم. به نظرم قلم خوب سبب می‌شود حس […]