۱۳۹۵-۱۰-۲۷

از روزگار رفته حکایت

ابراهیم گلستان نثر آهنگین و شگفت‌انگیزی دارد. قلم او یادآور نثر سعدی در گلستان است. دیروز داستان از روزگار رفته حکایت او را خواندم. در زیر پاراگرافی کوتاهی از داستان را برایتان نقل می‌کنم: اما پدر به درخت و به گل علاقه داشت. ما بیشتر برای چیدن گل یا شکستن گلدان بود که از او کتک می‌خوردیم تا هر بهانه‌ی دیگر. گل‌ها برای او انگار بیشتر بچه‌های خودش بودند. ربطش به گل صمیمی‌تر، شخصی‌تر، منحصرتر بود. با احتیاط روی برف‌ها رفت – با احتیاط، نه از ترس این‌که پاش بلغزد، بلگه او انگار می‌خواست شاخه‌های شکسته، زیر سنگینیش، آسیب تازه […]
۱۳۹۶-۰۳-۲۷

جملاتی از ابراهیم گلستان در نامه به سیمین

کتاب چاپ می‌کنی و قصه می‌نویسی برای کیفِ خودت. همین فیلم می‌سازی برای کیفِ خودت و بعد برای نشان‌دادنش و این‌که بدانند چگونه کارهای دیگر هم می‌شود کرد و چیزهای دیگری هم می‌شود گفت. حتی تالار نمایش اجاره می‌کنی و آن را نمایش می‌دهی، و کیف می‌کنی که «آب در خوابگه مورچگان» ریخته‌ای...