۱۳۹۶-۱۱-۲۵
عادت‌های نویسندگی آلن دوباتن

عادت‌های نویسندگی آلن دوباتن

هر کتابم را شش بار بازنویسی می‌کنم. کار سخت و شاقی است؛ اما شیوۀ نگارش من به این صورت است...