۱۳۹۶-۰۶-۰۵
عشق

عشق در نگاه اول از نگاه آلبرت اینشتین

بل گفته بعد از هیتلر بسیار از واژه‌ها معنی اصیل و شریف خودشان را از دست دادند، کلماتی مثل آزادی و عدالت لوث شدند و دیگر تداعی‌های قبلی را نداشتند...