۱۳۹۶-۰۴-۲۲

جمله‌ای از آبراهام لینکلن دربارۀ کلمات

خاطره‌های سمج را تا ننویسی نمی‌توانی فراموش کنی؛ شاید هم باید بنویسی تا فراموش نکنی...