۱۳۹۶-۱۲-۰۱
شاهین کلانتری

شما هم دوست دارید هر روز ۱۰ جملۀ تازه بنویسید؟

ممکن است در نوشتۀ تو هیچ اشارۀ مستقیمی به لذت نوشتن نباشد، اما مهارت تو در معماری کلمه‌ها‌ و جمله‌ها چنان هنرمندانه باشد که ذوق در دل مخاطب موج بزند و وسوسۀ نوشتن هرگز از ضمیرش خارج نشود...
۱۳۹۶-۱۲-۰۲
اسم جدید و تسکین‌بخش تنبلی

اسم جدید و تسکین‌بخش تنبلی

نویسندۀ پس‌ا‌ندیش نسبت به نویسندۀ پیش‌اندیش، با لذت بیشتری می‌نویسد. اگر قرار است دربارۀ کلمۀ به کلمۀ یک نوشته از قبل فکر کنیم، چه لذتی برای مرحلۀ نوشتن می‌ماند؟
۱۳۹۶-۱۲-۰۴
اهمیت چیزهایی که قایم کرده‌ای

اهمیت چیزهایی که قایم کرده‌ای

هر وقت متوجه شدی هیچ روش معینی برای خوب زندگی کردن وجود ندارد، روش شخصی خودت برای خوب زندگی کردن را به‌راحتی پیدا می‌کنی...
۱۳۹۶-۱۲-۰۴
چرا نوشتن مهم است؟

چرا نوشتن مهم است؟

برای نوشتن یک کتاب غیرداستانی خوب در موضوع موردعلاقه‌تان، نیازی نیست که نویسندۀ خوبی باشید. فقط باید زیاد بنویسید و بخش‌های کمی از آن را برای انتشار انتخاب کنید...