۱۳۹۶-۰۷-۰۲
کلاس نویسندگی در تهران

دورۀ آموزشی قدرت نویسندگی و هوش کلامی در مدرسه ۱۰

مدت‌ها بود که دلم می‌خواست دور‌ه‌ای را برای نوشتن و نویسندگی برگزار کنم...
۱۳۹۶-۰۸-۰۷
دربارۀ دومین دورۀ کلاس قدرت نویسندگی

دربارۀ دومین دورۀ کلاس قدرت نویسندگی

نویسندگی غیرداستانی به‌عنوان یکی از انواع مهم و تأثیرگذار نوشتن در جهان جایگاه محکم و آینده‌داری دارد. در فضای آنلاین برای تأثیرگذاری همه مجبوریم تا نویسنده و تولیدکننده محتوا باشیم. کلاس قدرت نویسندگی گامی در همین جهت است...
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
آخرین مسترکلاس شاهین کلانتری در سال 96

آخرین مسترکلاس شاهین کلانتری در سال ۹۶

مارتین لوتر: اگر می‌خواهید جهان را تغییر دهید، قلم بردارید و نوشتن را آغاز کنید...
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
کلاس رقص با قلم

کلاس رقص با قلم

هیچ‌گاه در این شک نکن که گروهی کوچک از انسان‌های متعهد و با اندیشه می‌توانند جهان را دگرگون کنند. حقیقت همیشه همین بوده است...