چگونه کتاب‌هایی که در خواب می‌بینیم را بخریم؟

چگونه کتاب‌هایی را که در خواب می‌بینیم بخریم؟

این عنوان کتابی بود که توی خواب دیدم، کتاب پشت ویترین کتاب‌فروشی شلوغی در یک پاساژ بود. پاساژی که سال‌ها قبل در بیداری گذرم به آن افتاده بود، مرکز فروش لوازم کامپیوتری کجا و کاغذ و کتاب کجا…

توهم یادگیری بیش‌ازاندازه

توهم یادگیری بیش‌ازاندازه

برخی از دوستانم که اهل یادگیری و مطالعه هستند حرف‌های خنده‌داری می‌زنند.

مثلاً می‌گویند کم‌تر کتاب می‌خرند، چون آنچه خریده‌اند، نخوانده‌اند، می‌گویند کم‌تر کتاب می‌خوانند، چون به آنچه خوانده‌اند کامل عمل نکرده‌اند و می‌گویند فعلاً وارد فضاهای تازه نمی‌شوند چون بر فضای قبلی چیره نشده‌اند.