۱۳۹۶-۰۸-۲۲
قدرت تکرار

کتابی دربارۀ یادگیری که می‌توانید آنلاین بخوانید

«قدرت تکرار» عنوان کتابی است که از امروز به بعد می‌توانید هرروز یک بخش از آن را روی این سایت بخوانید. این کتاب به‌طور اختصاصی برای مخاطبان shahinkalantai.com  نوشته شده است.
۱۳۹۶-۰۸-۲۳
قدرت تکرار

چگونه افکار تکراری بهتری داشته باشیم؟

با حجم و تنوع بالای اطلاعاتی که هرروز بر سرمان آوار می‌شود، یکی از قدم‌های اساسی ما برای تمایز در کاری که انجام می‌دهیم تلاش برای انتخاب منابعی معتبر و حفظ تمرکز و توجه روی آن‌هاست...
۱۳۹۶-۰۸-۲۴
چگونه با تکرار عمل‌گراتر شویم؟

چگونه با تکرار عمل‌گراتر شویم؟

مغزی که از اطلاعات مختلف اشباع شده روز به روز از عمل‌گرایی فاصله می‌گیرد و اکثر مواقع دچار فلج تصمیم‌گیری می‌شود...
۱۳۹۶-۰۸-۲۵
چرا تکرار شبیه ماهیگیری است؟

چرا تکرار شبیه ماهیگیری است؟

اشباع شدن از انبوهی از کتاب‌ها و مطالب، از اثربخشی آن‌ها می‌کاهد. لذت گوش دادن عمیقِ یک آهنگ، در همهمه و سروصدا از میان می‌‌رود...