۱۳۹۶-۰۲-۱۱

نویسندگی مثبت نگر و تمرین‌های سرگرم‌کننده

نویسندگی مثبت نگر علاوه بر اینکه نگرش ما را به نوشتن تغییر می‌دهد، گام‌هایی عملی برای افزایش مهارت نویسندگی ارائه می‌کند...
۱۳۹۶-۰۲-۱۸

نویسندگی مثبت نگر: خلاقیت

نسخه‌ی شما برای رستگاری دهه هفتادی‌ها چیست؟!
۱۳۹۶-۰۳-۲۹

آیا مثبت‌اندیشی مهم است؟

ریچارد بویاتزیس روانشناس می‌گوید: صحبت کردن دربارۀ اهداف و رؤیاهای مثبت، مراکز مغزی شمارا فعال می‌کند و امکانات جدیدی را پیدا می‌کنید...