۱۳۹۶-۰۵-۲۲
گوگل

راه رسیدن به قدرت در دنیای جدید

قبلاً خیلی به این فکر می‌کردم که در آینده نماینده مجلس شوم یا حداقل برای شورای شهر برنامه‌ریزی کنم. قدرت سیاسی همیشه برایم جذاب بود، مخصوصاً قدرت انتخابی، نه انتصابی...