سخنرانی من در همایش متمم

سخنرانی کردن را دوست دارم، نه به خاطر شهرت و چیزهایی از این قبیل، به خاطر حس غریبی که حین تماشای تک‌تک حضار تجربه می‌کنم. حس ارتباطی عمیق و کم‌نظیر، وقتی حس می‌کنی چند صد نفر به تو نگاه می‌کنند و تمام سعی‌ات را می‌کنی تا با تمام وجود برایشان حرف بزنی. حالا بناست ۲۶ […]