۱۳۹۶-۰۹-۲۲
جستار چیست و چه فرقی با مقاله دارد؟

جستار چیست و چه فرقی با مقاله دارد؟

از آن‌جایی‌که بنای جستار روی فردیت نویسنده است، من جستار نویسی را بهترین نوع نوشتن برای تمایز و توسعه و نشر دیدگاه‌های شخصی می‌دانم...