۱۳۹۶-۰۲-۲۵

بهترین «تیتر» دنیا

تیتر همان ابتدا تکلیف خوانده را با این سؤال روشن می‌کند: بخوانم یا نخوانم؟