۱۳۹۶-۰۱-۲۹

آیا نویسندگی نان و آب می‌شود؟

«آیا نویسندگی نان و آب می‌شود???» بدون پس‌وپیش، همین یک جمله را برایم فرستاده، با سه تا علامت سؤال برعکس! من در پاسخ نوشتم...
۱۳۹۶-۰۴-۳۱

قبل از موبایل، بعد از موبایل

نظر شما دربارۀ قبل و بعد از موبایل چیست؟
۱۳۹۶-۱۱-۰۹
موبایل یا لپ‌ تاپ؟

موبایل یا لپ‌ تاپ؟

یاد یکی از قوانین مورفی افتادم: تمام کلی‌گویی‌ها مزخرف هستند، من‌جمله این یکی! دیروز به یکی از دوستانم که موبایل مجهز و خوبی دارد گفتم...