۱۳۹۶-۰۷-۱۲
توییتر

توییت‌‌های من

توی گوش دادن باید مثل اسفنج بود و جذب کرد؛ اما در عمل باید تامل کرد و غربال‌گرانه اندیشید...