۱۳۹۷-۰۴-۰۸
ناامنی ذهنی و دانشگاه+سوال‌هایی برای اندیشیدن در شرایط بحرانی

سوال‌هایی برای اندیشیدن در شرایط بحرانی

 آلبر کامو گفته: احساسِ عدم امنیت، آدمی را به اندیشیدن سوق می‌دهد. این روزها که ناامنی روانی جامعۀ ما به اوج خودش رسیده، ما بیشتر به چه چیزهایی فکر می‌کنیم؟
۱۳۹۷-۰۴-۰۶
نویسندۀ پاره‌وقت محکوم است به پاره‌شدن

نویسندۀ پاره‌وقت محکوم است به پاره‌شدن

حالا ممکن است برخی دوستان این حرف را به ریش و گیس بگیرند و بگویند: «اگر تمام‌وقت بنویسم، خرج زندگی‌ام را چه کسی می‌دهد؟ من اگر یک روز کار نکنم از گرسنگی می‌میریم. اصلاً مگر می‌شود توی این خراب‌شده نویسندۀ تمام وقت بود؟»
۱۳۹۷-۰۴-۰۴
از بغرنج‌ترین وضعیت‌های یک نویسنده: شما هم این مشکل را دارید؟

از بغرنج‌ترین وضعیت‌های یک نویسنده: شما هم این مشکل را دارید؟

در بازیِ نوشتن گیر و گورهایی هست که حتی اگر ژن خوبِ نویسندگی(!) را هم داشته باشید، باید تاب مقابله با آن‌ها را بیابید. تفاوت نویسندۀ حرفه‌ای و آماتور هم در چنین موقعیت‌هایی آشکار می‌شود. آماتور فکر می‌کند...
۱۳۹۷-۰۴-۰۳
می‌خواهید بدانید چیزهایی که می‌خوانید شما را به کجا می‌رسانند؟

می‌خواهید بدانید چیزهایی که می‌خوانید شما را به کجا می‌رسانند؟

بسیاری از متفکران گذشته، اگر حالا زنده بودند، از کنار اینترنت به سادگی نمی‌گذشتند. آن‌ها از این قدرت بی‌سابقه‌ در راستای ترویج افکارشان برای ایجاد تغییراتی هر چند اندک اما مؤثر برای ارتقای خود و جهان اطرافشان بهره می‌بردند...