۱۳۹۷-۰۲-۰۹
فهرست چیزهایی که با ننوشتن از دست می‌دهیم

فهرست چیزهایی که با ننوشتن از دست می‌دهیم

از فرصت گفتگوی گسترده با انسان‌هایی که دوست داریم تا فرصت ماندگار شدن در تاریخ و ذهن بازماندگان... ایا ننوشتن واقعاً موضوعی مهلک است؟
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
آخرین نشست عمومی باشگاه تولیدکنندگان محتوا

آخرین نشست عمومی باشگاه تولیدکنندگان محتوا

طبق تصمیم راهبردی تیم مدرسه نویسندگی، پنجشنبه این هفته واپسین نشست عمومی باشگاه تولیدکنندگان محتوا برگزار خواهد شد. پس از آن با برنامه‌ای متمرکز روی تولید محتوای دست اول و مفید برای اعضای باشگاه تلاش می‌کنیم...
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
وقتی نوشتن راحت می‌شود

وقتی نوشتن راحت می‌شود

ترشی که نمی‌خواهیم بیندازیم با محتوا، پاک شود برود، از نو بهترش را تولید می‌کنیم. اگر ایده‌ای ارزشمند باشد تحت هیچ شرایطی نابود نمی‌شود، ضمن اینکه می‌توانیم با اجرایی بهتر، آن را از طریق رسانه‌های تازه‌تر منتشر ‌کنیم...
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نکته‌ای مهم دربارۀ باشگاه تولید‌کنندگان محتوا

نکته‌ای مهم دربارۀ باشگاه تولید‌کنندگان محتوا

نشست‌های حضوری باشگاه محتوا فقط 2 جلسه است و پس‌ازآن نشست‌های حضوری هرگز تکرار نخواهد شد...