۱۳۹۶-۰۴-۰۹

چرا زن‌ها نویسنده‌ترند؟

فکر می‌کنم عجالتاً زن‌ها از مردها نویسنده ترند...
۱۳۹۶-۰۴-۰۸

یک تا صد سالگی‌تان را مرور کنید

بنویس و گذر عمر ببین...
۱۳۹۶-۰۴-۰۷

آخرین تجربۀ عملی من در زمینۀ نوشتن

فکر می‌کنی چند نفر از ما حوصله می‌کنیم یک تا دو ساعت فقط کاغذ سیاه کنیم تا گرممان شود؟
۱۳۹۶-۰۴-۰۶

چگونه خوب حرف بزنیم؟

آیا در گفتگوهای عاطفی‌تان حرف کم می‌آورید؟