۱۳۹۶-۰۳-۱۰

با احساس اتلاف وقت چه کنیم؟

خلق کردن، راهی است برای تلف نکردن بهترین لحظات عمرمان. با هر اثری که می‌آفرینیم چیزی به دنیا اضافه می‌کنیم...
۱۳۹۶-۰۳-۰۹

نوشتن و نویسندگی در ۱۰ کلمه

این‌ها نکاتی هستند طی این مدت یاد گرفته‌ام و دلم می‌خواهد با شما در میان بگذارم...
۱۳۹۶-۰۳-۰۸

کتاب ۲۵ صفحه‌ای

می‌خواستم کتابی غیرداستانی و کوچک بنویسم با فونت درشت...
۱۳۹۶-۰۳-۰۷

نویسندگی خلاق چیست؟

دلم می‌خواهد نویسندهٔ مشهوری شوم اما اشکال کار این است که هر چند وقت یک‌بار مجبورم چیزی بنویسم...