۱۳۹۵-۰۳-۰۳

مزرعه‌ی کارتون‌ها!

گرافیک نشر در ایران اوضاع خوبی ندارد، اما دیدن آثار بعض نشر‌ها دلگرم کننده است. نشر ماهی ثابت کرده ذوق و سلیقه‌ی خوبی در طراحی جلد دارد. از قلعه‌ی حیوانات جورج اورول نسخه‌های متعددی طی سال‌های مختلف چاپ شده، اما مزرعه‌حیواناتی که ماهی درآورده ضیافت باشکوهی از تصویرسازی های کارتونیست بزرگ امریکایی، رالف استدمن است. سال‌ها قبل قرار بود استدمن برای داوری بینیال کارتون تهران بیاید ایران، اما یازده سپتامبر شد و ترجیح داد که نیاید.ولی طی دهه‌ی هشتاد کیهان کاریکاتور آثار او را چاپ می‌کرد و اهالی کارتون و تصویرسازی ایران با آثار او آشنا هستند. با ورق زدن […]